Giấy chứng nhận chất lượng
Giao dịch trực tuyến
Giới thiệu công ty

Hiện nay, KIPOR có một đội ngủ nghiên cứu và phát triển mạnh,  đội ngũ quản lý năng lượng cao và một cơ sở sản xuất nghệ thuật. Kipor sản xuất hơn 400 mô hình khác nhau trong bốn nhóm sản phẩm chính. Hầu hết đã đạt được an toàn quốc tế công nhận và chứng nhận môi trường bao gồm cả CE, EPA, UL, CSA, CARB và CETL.
Một phần của thành công KIPOR là do thực tế là chúng tôi luôn tìm kiếm sự đổi mới công nghệ lớn tiếp theo. Chúng tôi liên tục tìm kiếm các vật liệu mới, kỹ thuật và các hệ thống đó sẽ giúp chúng ta xây dựng các sản phẩm tốt hơn và cung cấp cho khách hàng của chúng tôi mức độ cao hơn của dịch vụ và hiệu suất.
 

   chi tiết

Hình ảnh nổi bật